Δικηγορικό Γραφείο
Αλέξης Αλεξόπουλος
Ανακοινώσεις
Απόφαση σταθμός στα δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο (CHF)
Το Δικηγορικό Γραφείο Αλέξης Αλεξόπουλος κέρδισε την πρώτη απόφαση Πανελλήνια που καθιστά άκυρα τα δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο (CHF)
Με την υπ' αριθμό 3789/20-11-2015 απόφαση, το πολυμελές πρωτοδικείο Αθηνών:
 
- Για πρώτη φορά έκρινε άκυρες τόσο την αρχική δανειακή σύμβαση που συνήψαν δανειολήπτες με την Τράπεζα όσο και τις τροποποιητικές πρόσθετες πράξεις (ρυθμίσεις) μειωμένης δόσης που υπέγραψαν οι δανειολήπτες αργότερα, καθώς και τις σχετικές συμβάσεις εγγύησης.
 
- Για πρώτη φορά έκρινε ότι η εν λόγω τράπεζα παρανομούσε βάζοντας καταχρηστικούς όρους στις δανειακές συμβάσεις και γι' αυτό το λόγο είναι άκυρες.
 
- Για πρώτη φορά έκρινε ότι η προσφυγή για ακύρωση δανειακής σύμβασης πρέπει να εξετάζεται συγκεκριμένα (In Concreto) για κάθε περίπτωση δανειολήπτη και ανάλογα με τις ειδικές κάθε φορά συνθήκες,
 
- Για πρώτη φορά έκρινε ότι δεν μπορούσαν να γνωρίζουν οι συγκεκριμένοι δανειολήπτες τους κινδύνους του επενδυτικού προϊόντος που ανελάμβαναν με την σύμβαση παρόλο που ήταν απόφοιτοι ΑΕΙ και ο ένας από αυτούς ήταν μάλιστα και δημοσιογράφος. Το μορφωτικό επίπεδο των δανειοληπτών δεν ελήφθη υπόψιν ως στοιχείο αρνητικό.
 
Επιλογικά, το γραφείο μας συνιστά ενδελεχή και εξατομικευμένη μελέτη κάθε περίπτωσης δανειολήπτη οπωσδήποτε ξεχωριστά, καθώς και άμεση προσφυγή στη δικαιοσύνη με το ορθό κάθε φορά σκεπτικό και με τη συνεργασία του Τεχνικού Γραφείου Πραγματογνωμόνων Χ. Δ. Γκλαβόπουλος & ΣΙΑ ΕΕ με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
 
Για εκτενή αποσπάσματα της υπ' αριθμό 3789/20-11-2015 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθήνας
 
 
 
 
Πατήστε εδώ
Νέα απόφαση σταθμός για επαγγελματικό δάνειο σε Ευρώ €
Το Δικηγορικό Γραφείο Αλέξης Αλεξόπουλος κέρδισε την υπ' αριθμο 4897/12-9-2016 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) που αφορά σύμβαση επαγγελματικού δανείου με ανοικτό λογαριασμό (αλληλόχρεο) με την οποία κρίθηκε ότι:
Η Τράπεζα εμφανίζει για το επίδικο δάνειο με εγκεκριμένο όριο των 180.000 ευρώ:

1) συνολικές εκταμιεύσεις ποσού 977.122,83 ευρώ, δηλαδή το εγκεκριμένο όριο των 180.000 ευρώ ανακυκλώθηκε 5,43 φορές (!!!) από δύο λογαριασμούς που κινήθηκαν

2) με εφάπαξ χρηματοδοτήσεις τακτής λήξης σε άλλους λογαριασμούς, ανακυκλώνει ποσά συνολικά 20 φορές (!!!), δημιουργώντας πλασματική κινητικότητα χωρίς ποτέ τα κονδύλια να χάσουν την αυτοτέλειά τους μέσα από τη δανειακή σύμβαση ανοικτού λογαριασμού,

3) οι συνολικές καταβολές εκ μέρους της δανειολήπτριας ομόρρυθμης εταιρίας ανήλθαν στο το 99,39% των συνολικών και πραγματικών εκταμιεύσεων του δανείου το οποίο στην ουσία αποπληρώθηκε (!!!).

4) ότι η εν λόγω τράπεζα παρανομούσε αφού το σύνολο των πλασματικών ανακυκλώσεων στη δανειακή σχέση ανήλθε σε ποσό 2.381.067,66 ευρώ, 2,43 φορές (!!!) περισσότερες έστω και από τις ανακυκλωμένες χρηματοδοτήσεις, χωρίς ποτέ να καταβληθούν αυτά τα χρήματα, αλλά ούτε και να εκταμιευθούν, γεγονός που δημιουργεί και φορολογικά ακόμα προβλήματα στην δανειολήπτρια εταιρία. 


5) ότι από τις πλασματικές ανακυκλώσεις που πραγματοποιεί η τράπεζα δημιουργεί μία εικονική ανακύκλωση του ανοικτού λογαριασμού, και ζημίωσε την δανειολήπτρια και με καταθέσεις με valeur, που ως μέθοδος πλουτισμού της τράπεζας συνιστούν παράνομη πρακτική. Με δεδομένη την νομική, οικονομική και κοινωνική σημασία της απόφασης για όλους τους δανειολήπτες επαγγελματικών δανείων , το γραφείο μας δημοσιεύει κάτωθι την απόφαση συνιστώντας πάντα ενδελεχή και εξατομικευμένη μελέτη κάθε περίπτωσης δανειολήπτη, καθώς και άμεση προσφυγή στη δικαιοσύνη με το ορθό κάθε φορά σκεπτικό και με τη συνεργασία του Τεχνικού Γραφείου Πραγματογνωμόνων Χ. Δ. Γκλαβόπουλος & ΣΙΑ ΕΕ με έδρα τη Θεσσαλονίκη. 
 
Για εκτενή αποσπάσματα της υπ΄αριθμό 4897/12-9-2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθήνας.

 
 
 
 
Πατήστε εδώ
Νέα θετική απόφαση για δανειολήπτη σε δάνειο σε Ελβετικό Φράγκο (CHF) κατά της Εθνικής Τράπεζας
Δημοσιεύουμε νέα μεγάλης σημασίας απόφαση που κέρδισε το γραφείο μας για όλους τους δανειολήπτες σε ρήτρα Ελβετικού Φράγκου. Μόλις θεωρήθηκε η υπ' αριθμο 3379/2017 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της Αθήνας επί αγωγής που έχει εγείρει το Δικηγορικό μας Γραφείο κατά της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ το 2009,  ύψους ποσού ευρώ 146.788,99 € (224.000 CHF) , και στο οποίο οι καταβολές έχουν σταματήσει από το 2013 από ανυπαίτια αδυναμία του δανειολήπτη , εξ αιτίας της διόγκωσης του κεφαλαίου , λόγω της καταχρηστικότητας  των όρων του δανείου.
Η απόφαση  αναβάλλει   τη συζήτηση της υπόθεσης   έως ότου περατωθεί αμετάκλητα (δηλαδή έως ότου εκδοθεί  απόφαση  από τον Άρειο Πάγο )  η δίκη επί της συλλογικής αγωγής κατά της EUROBANK ,για τα δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο, επί της οποίας  έχει εκδοθεί ήδη η υπ’ αριθμο 334/2016 οριστική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, και ήδη εκδικάσθηκε και σε δεύτερο βαθμό την 28-9-2017 στο Εφετείο της Αθήνας .

Η έκδοση της πολύ  σημαντικής αυτής απόφασης   έχει πολλαπλές  νομικές και δικονομικές συνέπειες και αφορά όλους τους δανειολήπτες   διότι κάνει πλείστες παραδοχές και αναγνωρίσεις και στην ουσία ΖΗΤΑ  την συνδρομή  και την απόφανση του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε ένα θέμα επιβίωσης   και για τους συγκεκριμένους  ενάγοντες δανειολήπτες , συνταξιούχους –βιοπαλαιστές  αλλά και για  70.000 άλλες   οικογένειες  δανειοληπτών σε ρήτρα Ελβετικού Φράγκου , το οποίο έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις μετατρεπόμενο σε ένα ζέον κοινωνικό πρόβλημα για το οποίο ευθύνονται αποκλειστικά  οι Τράπεζες (ΚΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Η ΟΠΟΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΗΤΑΝ ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΟ ΑΠΥΡΟΒΛΗΤΟ) με τις παράνομες και καταχρηστικές , άρα άκυρες  μεθοδεύσεις τους.

Ευχαριστούμε   το Τεχνικό Γραφείο  Πραγματογνωμόνων Χ. Δ. Γκλαβόπουλος & ΣΙΑ ΕΕ με έδρα τη Θεσσαλονίκη ,  το οποίο για μια ακόμη φορά συνετέλεσε σε αυτή την απόφαση με την εμπεριστατωμένη του Τεχνική Εκθεση –Πραγματογνωμοσύνη  πάνω στο επίδικο δάνειο και συνιστούμε πάντα  ενδελεχή και εξατομικευμένη μελέτη κάθε περίπτωσης δανειολήπτη οπωσδήποτε ξεχωριστά, καθώς και άμεση προσφυγή στη δικαιοσύνη με το ορθό κάθε φορά σκεπτικό .

Για εκτενή αποσπάσματα της υπ' αριθμό 3379/2017 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθήνας.

 
 
Πατήστε εδώ
Νέα θετική απόφαση του πρωτοδικείου Αθήνας για δάνειο σε ελβετικό φράγκο
  
Δημοσιεύουμε νέα μεγάλης σημασίας απόφαση για όλους τους δανειολήπτες σε ρήτρα Ελβετικού Φράγκου, την υπ΄αριθ. 6581/2018 Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθήνας (Ασφ.Μέτρα) που κέρδισε το γραφείο μας. Με την οποία, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε ότι :
  
- η Διαταγή Πληρωμής που πέτυχε να εκδοθεί η Τράπεζα από δάνειο σε ρήτρα Ελβετικού Φράγκου, θα ακυρωθεί , αφού άκυρη έχει κριθεί και η δανειακή σύμβαση.

- δεν υπάρχει νόμιμη απαίτηση της Τράπεζας από την δανειακή σύμβαση σε ρήτρα Ελβετικού Φράγκου

- δεν είχε ΚΑΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΟ κατά τον χρόνο έκδοσης της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής η χρηματική απαίτηση από το δάνειο σε ρήτρα Ελβετικού Φράγκου

- οι δανειολήπτες θα υποστούν ανεπανόρθωτη βλάβη και οικονομική ζημία από την εκτέλεση της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής που θα ακυρωθεί ,γιατί ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΟΜΙΜΗ ΑΙΤΙΑ

Δημοσιεύουμε αυτή την απόφαση υπ΄αριθ. 6581/2018 Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθήνας,( χωρίς στοιχεία διαδίκων φυσικά ) , διότι αποκτά ιδιαίτερα μεγάλη σημασία , ενόψει της δίκης της Συλλογικής Αναίρεσης για τα δάνεια σε ρήτρα ελβετικού φράγκου, της EUROBANK ενώπιον του Α1 Τμήματος του Αρείου Πάγου την 3-12-2018, στην οποία ο Αλέξης Αλεξόπουλος παρίσταται ως δικηγόρος του ΣΥ.ΔΑΝ.Ε.Φ., μαζί με εκλεκτούς συναδέλφους και πανεπιστημιακούς.

Προς ενημέρωση συναδέλφων και δανειοληπτών, παραθέτουμε το κείμενο της απόφασης υπ΄αριθ. 6581/2018 Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθήνας.
  

 
 
Πατήστε εδώ
Aναστολή πλειστηριασμού 1.500.000€ σε βάρος ομόρρυθμης εταιρείας, από το εφετείο Λάρισας  
  
Με την υπ΄αριθ. 462/2018 απόφαση του Εφετείου Λάρισας, που δημοσιεύουμε σήμερα και στην οποία παρέστη ο δικηγόρος Αλέξης Φ.Αλεξόπουλος, ανεστάλη ηλεκτρονικός πλειστηριασμός προγραμματισμένος για την 26-9-2018 που επισπευδόταν από συστημική τράπεζα σε βάρος δανειολήπτριας οικογενειακής ομόρρυθμης εταιρείας, με τιμή πρώτης προσφοράς 1.500.000 ευρώ, μέχρι εκδόσεως αποφάσεως επί της έφεσης που έχει ασκήσει η δανειολήπτρια στο ίδιο Εφετείο. Την υπόθεση , την ανέλαβε το γραφείο μας , αφού είχε ήδη κριθεί πρωτόδικα. Δημοσιεύουμε την απόφαση 462/2018 Εφετείου Λάρισας, (χωρίς στοιχεία διαδίκων φυσικά), για τρείς λόγους:
  
1. λόγω της ιδιαίτερα μεγάλης σημασίας αυτής της αναστολής εκτέλεσης του άρθρου 937δ ΚΠολΔ, ειδικά μετά την κατάργηση του άρθρου 938ΚΠολΔ, και προς ενημέρωση συναδέλφων και δανειοληπτών.

2. την πιθανολόγηση ευδοκίμησης του Λόγου της έφεσης της δανειολήπτριας , εδραζόμενου σε Νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαικής Ενωσης , καθώς και του Αρείου Πάγου, ως προς την ακυρότητα και καταχρηστικότητα χρεώσεων του συγκεκριμένου Αλληλόχρεου Λογαριασμού.


3. την ασφυκτική πίεση , την τρομοκρατία, την αλαζονεία του πανίσχυρου και την απίστευτη καταχρηστικότητα της συμπεριφοράς της τράπεζας , η οποία δεν δεχόταν μέχρι και σήμερα ούτε κάν συζήτηση σε οιαδήποτε πρόταση της δανειολήπτριας ακόμα και για οικειοθελή παράδοση του ακινήτου(!!!) , προκειμένου να ρυθμισθεί με κάποιο τρόπο και εξοφληθεί η οφειλή της .


Τέλος ευχαριστούμε ιδιαίτερα το Τεχνικό Γραφείο Πραγματογνωμόνων Χ. Δ. Γκλαβόπουλος & ΣΙΑ ΕΕ με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που με την εμπεριστατωμένη τεχνική του έκθεση και την κατάθεση της ειδικής πραγματογνώμονός τους Ξανθίππης Γκλαβοπούλου στο ακροατήριο, συνετέλεσαν στην έκδοση αυτής της απόφασης .

 
 
Πατήστε εδώ
Απόφαση κόλαφος κατά τράπεζας για πλαστή υπογραφή δανειολήπτη ΑΜΕΑ   
  
Η ακόλουθη απόφαση του Ειρηνοδικείου της Αθήνας, έκανε δεκτές δύο (2) ανακοπές κατά διαταγής πληρωμής που εξέδωσε τράπεζα σε βάρος πατέρα και γιού δανειοληπτών, με των οποίων την παρότρυνση και την συμφωνία την δημοσιεύω σήμερα, χωρίς προσωπικά στοιχεία βέβαια.
  
Η απόφαση όχι κάνει μόνο δεκτή την πρώτη ανακοπή, λόγω του παράνομου της μετακύλισης της εισφοράς του Ν.128/75 στον δανειολήπτη με εξαιρετικήνομική θεμελίωση , αλλά με την νομική και ουσιαστική σκέψη της, κάνει δεκτή και την δεύτερη ανακοπή στην κυριολεξία κατακεραυνώνοντας την τράπεζα διότι αποδείξαμε στο Δικαστήριο με αδιάσειστα στοιχεία και εκείνο δέχτηκε :

Α) Ότι η υπογραφή του δανειολήπτη στην σύμβαση ήταν ΠΛΑΣΤΗ


Β) Ότι ο δανειολήπτης, που είναι ΑΜΕΑ σε αμαξίδιο, και να ήθελε δεν μπορούσε να πάει με κανέναν τρόπο στην τράπεζα για να υπογράψει, διότι η τράπεζα (εξίσου παράνομα) δεν είχε καμμία πρόσβαση για άτομα με ειδικές ανάγκες.


Γ) Ότι ο ισχυρισμός της τράπεζας, όταν κατέρρευσαν όλοι οι άλλοι της ισχυρισμοί στο ακροατήριο ότι η υπογραφή μπήκε με … προφορική πληρεξουσιότητα, είναι μη νόμιμος και απαράδεκτος.


Για μια ακόμα φορά, τονίζουμε σε όλους τους δανειολήπτες :

ΜΗΝ ΑΔΡΑΝΕΙΤΕ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ!

ΟΙ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΒΡΙΘΟΥΝ ΑΠΟ ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ, ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ.

ΠΡΟΣΦΥΓΕΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ ΣΕ ΕΓΚΡΙΤΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ.
 
Η απόφαση είναι στην διάθεση συναδέλφων και δανειοληπτών και μπορείτε να την δείτε παρακάτω.  

 
 
Πατήστε εδώ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ
Διεύθυνση:
Χαϊμαντά 22 
1ος όροφος
Χαλάνδρι, 152 33
 
Τηλέφωνο:
210 68 148 62
210 80 442 14
6934 3568 33
Fax:
210 68 148 62